LOTTA MATTILA – Twój ruch / Your move

Praca będzie się składać z szachownicy parkowej oraz ustawionych na niej, zamiast pionków szachowych, naturalnej wielkości rzeźb ptaków z brązu. Symbolizują one lokalne gatunki sopockie: białe figury to łabędzie i mewy, a czarne: orły bieliki, wrony siwe i gołębie. To, jaką figurę reprezentuje dany ptak, zależy od jego wielkości i stopnia rozpowszechnienia.

Rysunek koncepcyjny projektu Twój Ruch, Lotta Mattila, fot. Lotta Mattila, dzięki uprzejmości artystki.

Dwa łabędzie przedstawią białego króla i królową, kilka mew – pionki i inne figury. Zagrożony orzeł bielik pojawi się jako samotny czarny król bez królowej. Liczba figur-ptaków wynosi od 7 do 12 po każdej stronie – czyli mniej, niż w „prawdziwych” szachach (2 x 16 figur). W zamyśle autorki gra jest bowiem w toku – niektóre figury zeszły już z planszy. Dzieło pobudzi do myślenia, dając przyjemność odbiorcom w każdym wieku. Po szachownicy można będzie chodzić, dotykając rzeźby. Również ptaki ustawione będą swobodnie, a nie w ścisłej kolejności rzeczywistych figur szachowych.

Rysunek koncepcyjny projektu Twój Ruch, Lotta Mattila, fot. Lotta Mattila, dzięki uprzejmości artystki.

Fundamentem projektu jest przekonanie artystki, że nasze współistnienie z przyrodą to rodzaj skomplikowanej gry w szachy. Będąc częścią ekosystemu, walcząc o jego przetrwanie, musimy uwzględniać złożoność wszystkiego, co nas otacza. To my gramy w grę – natura ma własne zasady.

https://baltichorizons.com/wp-content/uploads/2023/04/FI-Mattila-Lotta-Projekt.pdf

Technika: kamień lub beton, glina

Sugerowane wymiary: szachownica: szerokość 6 m, długość 6 m; figury: naturalne wymiary ptaków