Konkurs

Międzynarodowy konkurs rzeźbiarski, który łączy artystów i społeczności basenu Morza Bałtyckiego. Otwieramy przestrzeń miasta Sopot dla dialogu.

Sztuka jest kluczem do budowania kreatywnych miast. Wpływa na kształtowanie i integrację lokalnej społeczności. Pomaga budować świadomość i uwrażliwia. Sztuka jest katalizatorem nowych pomysłów. Potrafi precyzyjnie wskazywać problemy ekologiczne, społeczne czy estetyczne. Definiuje wyzwania i wskazuje recepty. Jest płaszczyzną projektowania przyszłości. 

Idea Konkursu Baltic Horizons powstała z przekonania, że sztuka jest najlepszym polem dyskusji o wyzwaniach współczesności. Artystyczne tradycje Sopotu jako miejsca rozwoju sztuki, oraz ponad trzydziestoletnie doświadczenie ERGO Hestii w realizacji i wspieraniu sztuki na różnych polach, stały się podstawą zawiązania szerokiej, międzynarodowej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Poprzez Konkurs Baltic Horizons Miasto Sopot oraz ERGO Hestia, wspólnie z partnerskimi instytucjami kultury Polski, Litwy, Łotwy i Finlandii, zwracają uwagę na zmiany klimatyczne regionu i wspierają zarówno rozwój świadomości klimatycznej, jak i  zachęcają do zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni.

Sztuka w kontekście działań odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie jest dzisiaj podstawą tworzenia nowoczesnej przestrzeni miasta oraz integracji społeczności lokalnej.

Wybrane w konkursie Baltic Horizons obiekty rzeźbiarskie będą spójnie wpisywać się w istniejącą sopocką architekturę, realizując w ten sposób potrzebę szukania harmonii, komentowania i poprawiania jakości estetycznej otoczenia. Istotnym elementem projektu jest także twórcza aktywizacja mieszkańców wokół tematu ochrony bałtyckiego ekosystemu oraz szerokie działania w obszarze sztuki wysokiej.

Założeniem Konkursu Baltic Horizons jest budowanie trwałych i szerokich społeczności i nowych pół artystycznej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Stan ekologiczny Bałtyku zmusza do szerszego myślenia o regionalnych partnerstwach. Sztuka jest jednym z najlepszych pól realizacji trwałych współprac, opartych o wspólne cele. 

 

Konkurs Baltic Horizons jest dwuetapowy. 

W pierwszym etapie międzynarodowa Kapituła Nominująca wskazuje 12 artystów z 4 krajów regionu Morza Bałtyckiego. Nominowani artyści zapraszani są na rezydencję do Sopotu, podczas której poznają miasto, jego historię oraz miejsce, w którym ma stanąć zwycięska rzeźba. Przygotowane przez nich projekty są zaprezentowane (w szerszym kontekście ich twórczości) na wystawie konkursowej.  W drugim etapie Jury wybiera laureata lub laureatkę i tym samym projekt rzeźby, który zostanie zrealizowany we wskazanej przestrzeni. 

Nagroda Główna:
Realizacja zwycięskiego projektu rzeźby w przestrzeni miasta Sopot wraz z honorarium (łącznie 95 000 EUR)

Nagroda Specjalna:
Realizacja komercyjnego zlecenia na podstawie odrębnej umowy dot. Raportu Rocznego ERGO Hestii S.A. oraz honorarium wysokości 5 000 EUR. 

Nagroda dla Instytucji:
5 000 EUR – dla instytucji, która nominuje laureata/laureatkę Konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Pobierz pełną wersję

Kapituła nominująca składa się z przedstawicieli i przedstawicielek partnerskich instytucji kultury krajów regionu Morza Bałtyckiego – Polski, Litwy, Łotwy i Finlandii. Każda z nich wskaże troje artystów, którzy wezmą udział w drugim etapie Konkursu Baltic Horizons. 

  • EMMA - Espoo Museum of Modern Art/ Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Finlandia)
  • The Art Museum RIGA BOURSE (Łotwa)
  • Contemporary Art Centre, Wilno (Litwa)
  • Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej, Gdańsk (Polska)

Jury spośród finałowej dziesiątki wskaże laureata/laureatkę, których zwycięski projekt zostanie zrealizowany we wskazanej przez miasto Sopot lokalizacji.

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu
Przewodniczący Jury

Od dzieciństwa mieszkaniec Sopotu. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Absolwent Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Central Connecticut State University. Od 1990 roku radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Sopotu. W latach 1990 - 1998 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego. W latach 2007 - 2011 pełnił funkcję wiceprezesa Związku Miast Polskich i delegata do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy; obecnie członek zarządu Związku Miast Polskich i współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Laureat m.in. Nagrody im. Grzegorza Palki, nazywanej samorządowym Oskarem, oraz trzykrotny lider rankingu prezydentów miast N15 tygodnika Newsweek. Członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ratownik i założyciel sopockiego WOPR, sternik jachtowy i motorowodny, instruktor narciarski.

Piotr M. Śliwicki

Twórca i wieloletni Prezes Zarządu Grupy ERGO Hestia
Przewodniczący Jury

Twórca i wieloletni Prezes Zarządu Grupy ERGO Hestia, założyciel Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, Fundacji Integralia. Wprowadził ERGO Hestię na podium największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce, tworząc tym samym warunki do uzyskania przez ERGO Hestię pozycji najsilniejszego przedstawiciela międzynarodowej Grupy ERGO w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Otrzymał tytuły Człowieka Dekady Polskich Ubezpieczeń, Człowieka 15-lecia Polskich Ubezpieczeń, Człowieka 30-lecia Polskich Ubezpieczeń. Za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Mecenas wielu przedsięwzięć w dziedzinie odpowiedzialności społecznej biznesu, m.in. Nagrody Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera.

Aleksandra Narczewska

Miejski Konserwator Zabytków Miasta Sopotu
Członek Jury

Miejski Konserwator Zabytków. Mieszka w Sopocie od 1990 r., z wykształcenia architekt, studia ukończyła na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Swoje życie zawodowe związała z konserwacją zabytków i ochroną dziedzictwa. Od grudnia 2019 r. pełni funkcję Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu.

Eulalia Domanowska

Dyrektorka Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
Członek Jury

Historyczka i krytyczka sztuki, wykładowczyni, autorka. Dyrektorka Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. W latach 2016 - 2019 kierowała Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Jest kuratorką ponad 100 polskich i międzynarodowych wystaw, m.in. Tony’ego Cragga, Magdaleny Abakanowicz, Henry’ego Moore’a i Ursuli von Rydingsvard. Była redaktorką naczelną Kwartalnika Rzeźby „Orońsko”. Publikowała w czasopismach Exit, Format, Arteon, Mare Articum, Łucznica, Obieg. Specjalizuje się w sztuce nowoczesnej i współczesnej; interesuje się szczególnie sztuką w przestrzeni publicznej, sztuką w krajobrazie oraz parkami rzeźby. Członkini AICA i IKT. Jest też inicjatorką cyklu międzynarodowych konferencji naukowych Rzeźba dzisiaj oraz autorką publikacji pokonferencyjnych. Brała udział w wielu konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, m.in. w Koszycach (AICA Słowacja), Muzeum Narodowym w Rydze, Akademii Sztuk Pięknych w Mainz, Nirhbaya na Uniwersytecie CEL w St. Louis, a także - w ramach współpracy z ELAN - w Yorkshire Sculpture Park w Wlk. Brytanii, Springhofhorn w Niemczech i na Politechnice w Monachium.

Paweł Sosnowski

Historyk i krytyk sztuki, kurator
Członek Jury

Historyk sztuki, krytyk i kurator, autor kilkudziesięciu programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych o sztuce oraz artykułów prasowych i tekstów do katalogów i książek. W 1982 roku założył swoją pierwszą galerię sztuki współczesnej - najpierw pod nazwą D&S a następnie Appendix. Po kilkunastu latach przerwy ponownie otworzył w 2007 roku galerię Appendix2, później pod nazwą Propaganda. Kurator licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Twórca i organizator Telewizyjnego Przeglądu Filmów o Sztuce (1994 - 1996), ogólnopolskiego festiwalu reklamy Złote Orły (1998 - 2011), a także ministerialnego dorocznego konkursu Mecenas Kultury (2000 - 2006). Komisarz programu wystaw festiwalu Europalia 2001. Kurator wystawy w Pawilonie Polskim na 50. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. Współzałożyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, założyciel Fundacji Propaganda oraz członek zarządu kilku fundacji artystycznych.

Xawery Wolski

Rzeźbiarz
Członek Jury

W 1995 roku założył swoją pracownię w mieście Meksyk a po powrocie do Polski w roku 2021 rozwija swoją twórczość w rodzinnym Dańkowie. Istotny wpływ na jego postawę artystyczną mają doświadczenia rzeźbiarskie z włoskiej Carrary, studia artystyczne i antropologiczne nt. zastosowań gliny w wyrobach ceramicznych i architekturze Peru i Meksyku, a także realizacje dla miast, muzeów i instytucji we Francji, USA i Meksyku.Jest stypendystą Ministra Kultury Francji i The Pollock-Krasner Foundation w Nowym Jorku (dwukrotnie). Wykonuje rzeźby z naturalnych materiałów, takich jak ziemia, terakota, kamień, naturalne włókna i nasiona, tkany drut. W swoich pracach podejmuje tematy dotyczące natury czasu i przestrzeni w wymiarze ludzkim i metafizycznym. Za pomocą znaków opowiada o tajemnicy i obszarze czasu, o pamięci i zapomnieniu, śmierci i odrodzeniu, o tradycji i kulturze, z której wyrósł. Miał ponad 70 wystaw na całym świecie, m.in. w: Liu Haisu Art Museum, Jim Thompson Arts Centre, Galeri Nasional Indonesia, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i w najważniejszych stołecznych muzeach Meksyku. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych w Polsce i za granicą, a monumentalne rzeźby wzbogacają przestrzeń publiczną miast na kilku kontynentach.

Magdalena Kąkolewska

Dyrektorka Fundacji Artystyczna Podróż Hestii
Sekretarz Kapituły Konkursowej

Prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii (APH) w latach 2014 - 2022. Absolwentka prawa i historii sztuki. W latach 2013 - 2022 organizatorka siedmiu edycji ogólnopolskiego konkursu i 51 wystaw prezentujących prace młodych twórców i twórczyń w ramach Fundacji APH. Kuratorka, edukatorka, wykładowczyni, autorka artykułów, wykładów i warsztatów poświęconych idei art brandingu jako strategii komunikacji. Autorka programu (Un)common Ground - pierwszej konferencji poświęconej związkom sztuki i biznesu. Ideę tę rozwija na portalu uncommonground.pl, w ramach założonej przez siebie w 2012 roku Art Transfer. Promuje dialog międzypokoleniowy, tworząc programy edukacyjne dla osób dorosłych, które cieszą się też ogromnym zainteresowaniem wśród seniorów. Autorka serii wykładów o artystkach, prowadzonych od 2018 roku w ramach programu Niedzielne wykłady Magdy oraz serii cotygodniowych wykładów prowadzonych od 2013 roku pod nazwą Sztuki transferowanie.