Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www konkursu Baltic Horizons współorganizatora konkursu – Fundacji Artystyczna Podróż Hestii
(zasady przetwarzania danych osobowych oraz cookies)

 

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

Niniejszy regulamin służy poinformowaniu użytkowników strony www dedykowanej konkursowi Baltic Horizons  (dalej „Strona”) o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób  fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa Danych jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie 81- 731 Sopot, ul. Hestii 1 wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000518962 o numerze NIP 5851469283 i numerze REGON 222134421 ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 30.06.2014 w kancelarii notarialnej Anny Tarasiuk przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie.

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć pod adresem konkurs@fundacjaaph.pl lub listownie na adres podany jako adres siedziby Administratora.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Stosujemy wysokiej klasy, sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostępu do posiadanych informacji, tak, aby móc zagwarantować, że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem, ale również zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych. Państwa dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE).

KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane przez nas kategorie danych osobowych to wyłącznie dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od użytkowników Strony w związku z jej bezpieczeństwem i niezawodnością funkcjonowania w ramach niezbędnych cookies (zgodnie z rozdziałem „cookies” poniżej), dane osobowe artystów uczestniczących w konkursie Baltic Horizon zgodnie z Regulaminem Konkursu dostępnym tu [link] oraz dane osób publikujących na Stronie w porozumieniu z Administratorem danych (imię, nazwisko, wizerunek jeśli zostanie udostępniony, ewentualnie pseudonim artystyczny). Dane osób publikujących będą przetwarzane do ewentualnego cofnięcia zgody na publikację, a w uzasadnionych przypadkach dodatkowo 6 lat daty wycofania publikacji na podstawie uzasadnionego interesu administratora w zw. z ewentualnym sporem sądowym (art. 6 ust.1 lit f RODO) lub na podstawie obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych) (art. 6 ust.1 lit c RODO). z W przypadku wprowadzenia funkcjonalności newslettera możemy przetwarzać dane osobowe wykorzystywane do newsletterów i marketingu.

Przetwarzanie danych jest dobrowolne. Informacje z newsletterów otrzymacie Państwo od nas wyłącznie w sytuacji wyrażenia zgody na ich otrzymywanie poprzez zapisanie się do listy. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych i informacyjnych do czasu wycofania przez Państwa zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W przypadku wprowadzenia możliwości kontaktu za pomocą formularza, przetwarzanie danych kontaktowych ( imię, nazwisko, adres email) jest wymagane w celu umożliwienia udzielania odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza . Podanie  danych osobowych jest dobrowolne. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA COOKIES

W serwisie Administratora stosuje się tzw. pliki cookies (specjalne pliki pochodzące z danej witryny internetowej odnotowywane i zapamiętywane przez daną przeglądarkę internetową), które są następnie zapisywane np. na dysku twardym użytkownika lub w pamięci urządzenia. Ten rodzaj plików służy m.in. ułatwieniu poruszania się po serwisie zarządzanym przez Administratora, a także może służyć lepszemu zapamiętywaniu określonych preferencji użytkownika w ramach naszego serwisu. Informujemy, że jest możliwe usunięcie tych plików z dysku twardego lub zablokowanie ich zapisywania. Sposób wprowadzenia takich zmian jest uzależniony od używanej przeglądarki internetowej, zmiany można wdrożyć poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub wykorzystywanego urządzenia. Brak zmiany w wymienionych ustawieniach jest interpretowane jako zgoda użytkownika na akceptację plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z wybranych funkcji serwisu. W swoim serwisie Administrator używa technologii cookies do rejestrowania informacji o zachowaniach użytkownika. Zbierane dane podlegają profilowaniu i są wykorzystywane do celów takich jak tworzenie przez Administratora tzw. reklamy spersonalizowanej czy sporządzanie raportów demograficznych. Administrator wykorzystuje w tym celu m.in. narzędzie Google Analytics śledzące ruch na stronie.

BRAK PROFILOWANIA

Administrator informuje, że w ramach Strony nie korzysta z profilowania dla celów marketingowych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą udostępniane   podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów realizujących wsparcie techniczne lub organizacyjne lub podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych;
  • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
  • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
  • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, gdyby profilowanie zostało wprowadzone ( co będzie wymagało zmiany Polityki Prywatności Strony);
  • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
  • wniesienia skargi. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o realizację swoich praw kierując korespondencję w tej sprawie na adres konkurs@fundacjaaph.pl . Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa.

Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi. Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach.

Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku. Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie Państwo bezzwłocznie poinformowani. Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani. W przypadku realizacji            prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji co do możliwości przeniesienia.

DODATKOWE INFORMACJE

Niniejsze Zasady obowiązują od dnia powstania Strony, to jest 19.09.2022 do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w obowiązujących zasad, zawsze   w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

 

Bardzo dziękujemy za zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Fundacja Artystyczna Podróż Hestii