Andrius Labašauskas

Nominacja:
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WILNO (LITWA)

Rocznik 1984. Jest absolwentem Wydziału Rzeźby na Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, rzeźbę studiował także na Massachusetts College of Art and Design.
Laureat Nagrody Apple za najlepszą aplikację (Pixelmator TEAM), jest też zdobywcą nagrody National Lukiskes, a także podwójny laureat nagrody Kuriu Vilniu z roku 2019 i 2021.

Głębia Landsort

Głębia Landsort jest najgłębszą częścią Morza Bałtyckiego i znajduje się w zachodniej części basenu gotlandzkiego, pomiędzy południowo-wschodnim wybrzeżem Szwecji a wyspą Gotlandią. Oceany i morza to ekosystemy najbardziej narażone na wpływy antropogeniczne, a metale ciężkie i inne zanieczyszczenia wpływają na żywotność gatunków morskich. Według danych naukowych Głębia Landsort jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych obszarów basenu bałtyckiego.

Brak odpowiedzi na to, jak zatrzymać lub choćby spowolnić proces ekstremalnego wymierania gatunków związany z globalnymi zmianami klimatu. Labasauskas chce wykonać jak najbardziej minimalistyczny obiekt rzeźbiarski, przy użyciu surowych, od dawna znanych materiałów i prymitywnych technik pracy, mniej szkodliwych dla środowiska. Projekt zakłada stworzenie negatywowej wersji dna Bałtyku – przestrzeni, gdzie mieszkańcy Sopotu i przyjezdni mogliby usiąść, zrelaksować się, korzystać z niej jako strefy wypoczynku, zastanowić się nad kwestiami klimatycznymi, przechodząc obok lub siadając i czytając rzeźbę.

W nocy rzeźba służy jako obiekt obserwacyjny bieżących anomalii klimatycznych. W godzinach nocnych rzeźba „Głębia Landsort”  będzie oświetlona przez inteligentny system iluminacji. Jeśli temperatura jest wyższa od rocznej normy dnia, obiekt jest oświetlony w czerwonym spektrum, a jeśli jest chłodniej, oświetlenie rzeźby zmienia się na niebieskie spektrum. Jeśli temperatura jest zgodna z normą roczną, rzeźba będzie oświetlona na biało.

Biały marmur ma przypominać o topniejącym lodzie zamkniętym w kamieniu i zapadniętym w trawę jako artefakt i swoisty pomnik dla zagrożonych lodowców.

→ PROJEKT KONKURSOWY