ŁUKASZ SUROWIEC – Dwa metry pod ziemią / Six feet under

Minimalistyczna kompozycja w formie otworu w ziemi, w którym znajdziemy ruchomą, szumiąca i falującą morską wodę. Architektura projektowanego otworu nawiązywać ma estetyką do klasycznych kręgów studziennych lub miejskich fontann. Wysokość tafli wody w otworze wyznaczać ma realny poziom morza (horyzont Bałtyku). 

Projekt konkursowy, Łukasz Surowiec, dzięki uprzejmości artysty.

Tytuł nawiązuje do sopockiego Parku Północnego, według map geodezyjnych położonego dwa metry n.p.m. Dokładnie tyle ma wynosić głębokość wody w specjalnie zaprojektowanym zbiorniku wyposażonym w mechanizm produkujący morskie fale.

Inspiracja

Fakt: Sopot położony jest nad akwenem połączonym z wodami całej planety. Codziennie powiększają one swoją objętość. Wizualną inspiracją do projektu są obrazy zapadającego się gruntu wiecznej zmarzliny. Zjawisko to, zwane przez klimatologów tykającą bombą cieplarnianą, jest ekstremalnie niebezpieczne i stanowi duże zagrożenie dla ciągłości życia. Rzeźba ma potencjał publicznej atrakcji – może bawić, ale powinna też niepokoić.

https://baltichorizons.com/wp-content/uploads/2023/04/PL-Surowiec-Lukasz-Projekt-opis.pdf

https://baltichorizons.com/wp-content/uploads/2023/04/Six-feet-under-animation-compress.mp4