ŁUKASZ SUROWIEC – Dwa metry pod ziemią / Six feet under

Minimalistyczna kompozycja w formie otworu w ziemi, w którym znajdziemy ruchomą, szumiąca i falującą morską wodę. Architektura projektowanego otworu nawiązywać ma estetyką do klasycznych kręgów studziennych lub miejskich fontann. Wysokość tafli wody w otworze wyznaczać ma realny poziom morza (horyzont Bałtyku). 

Tytuł nawiązuje do sopockiego Parku Północnego, według map geodezyjnych położonego dwa metry n.p.m. Dokładnie tyle ma wynosić głębokość wody w specjalnie zaprojektowanym zbiorniku wyposażonym w mechanizm produkujący morskie fale.

Inspiracja

Fakt: Sopot położony jest nad akwenem połączonym z wodami całej planety. Codziennie powiększają one swoją objętość. Wizualną inspiracją do projektu są obrazy zapadającego się gruntu wiecznej zmarzliny. Zjawisko to, zwane przez klimatologów tykającą bombą cieplarnianą, jest ekstremalnie niebezpieczne i stanowi duże zagrożenie dla ciągłości życia. Rzeźba ma potencjał publicznej atrakcji – może bawić, ale powinna też niepokoić.

https://baltichorizons.com/wp-content/uploads/2023/04/PL-Surowiec-Lukasz-Projekt-opis.pdf

https://baltichorizons.com/wp-content/uploads/2023/04/Six-feet-under-animation-compress.mp4