Pomagamy w rehabilitacji dzikich zwierząt

ERGO Hestia postanowiła przekazać 10 tysięcy złotych dla Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”. Pieniądze wesprą działania placówki, która pomogła już tysiącom potrzebujących zwierząt.

Celem placówki jest niesienie pomocy dzikim ptakom i drobnym ssakom, które znalezione przez człowieka znajdują się w stanie uniemożliwiającym im bezpieczne życie na wolności. W szpitalu prowadzonym przez zespół „Ostoi” pomoc znajdują zwierzęta chore, ranne i osierocone. Od początku działalności z pomocy ośrodka skorzystało kilkanaście tysięcy zwierząt.

Strona internetowa ośrodka – https://ostoja.gda.pl/