ĒRIKS BOŽIS – Podwodna rotunda / Underwater rotunda

Projekt składa się z 40 metalowych rur o różnych długościach, ale takiej samej średnicy (15 cm). Ułożone są one w okrąg o przekroju 10 m, tworząc kształt rotundy. Rytm ułożenia rur stanowi wizualne odniesienie do podziałki na linijce: najdłuższe linie odpowiadają jednemu centymetrowi, nieco krótsze – jego połowie, a najkrótsze – milimetrowi. Konstrukcja pozwoli na wejście do środka kręgu, przez co wnętrze instalacji może być wykorzystane do różnych działań.

Wizualizacja projektu konkursowego, ĒRIKS BOŽIS, fot. ĒRIKS BOŽIS, dzięki uprzejmości artysty.

Inspiracja

Wykład Dyrektora Instytutu Oceanologii, prof. Węsławskiego. Zwrócił on uwagę m.in. na zjawisko obniżania się polskiego wybrzeża przy jednoczesnym podwyższaniu się poziomu Morza Bałtyckiego. W ciągu 200 lat jego wody mogą zalać Park Północny, zatapiając planowaną rotundę. Ma ona zostać symbolem refleksji nad siłą natury, skłaniającym do zmiany naszej perspektywy z antropocentrycznej na szerszą, uwzględniającą złożoność świata.

https://baltichorizons.com/wp-content/uploads/2023/04/LVA-Bozis-Eriks-Projekt.pdf

Technika: rury

Sugerowane wymiary: rotunda: średnica 10 m; rura: szerokość 0,15 m, wysokość 3,5, 5 i 6 m

Technika: rury / Technique: pipes

Sugerowane wymiary: rotunda: średnica 10 m; rura: szerokość 0,15 m, wysokość 3,5, 5 i 6 m / Suggested dimensions: rotunda: diameter 10 m; pipe: width 0.15 m, height 3.5, 5 and 6 m