IZA TARASEWICZ – Czy natura pozostaje tym, czym jest? / Does Nature Stay What-it-is?

Zakłada zbudowanie miejsca wspólnego – rzeźby społecznej stworzonej przy udziale lokalnych rzemieślników, architektów krajobrazu oraz mieszkańców Sopotu. Forma proponowanego obiektu sięga po symbol koła, kojarzony z rytmami natury oraz zegarem biologicznym, tak często reprezentowanymi w kulturach ludowych.

Makieta projektu, Iza Tarasewicz, fot. Iza Tarasewicz, dzięki uprzejmości artystki.

Połączyć je ma figura paradoksalna w postaci wstęgi Möbiusa, wymykająca się jednoznacznemu zdefiniowaniu, potocznie stylizowana na symbol recyklingu. Fale i ich rytmiczne powtórzenia to także choreografie migracji – rysunków podróży wykorzystywanych w wielu kulturach. Instalacja w parku ma służyć wszystkim mieszkańcom: do rekreacji, odpoczynku, refleksji. Może też funkcjonować jako miejsce przeprowadzania zajęć edukacyjnych dla szkół.

Szkic projektu, Iza Tarasewicz, fot. Iza Tarasewicz, dzięki uprzejmości artystki.

Inspiracja

Fascynacja topografią fal morskich i percepcją czasu, który odczuwamy podczas obserwacji odpływów i przypływów. Ważne było również przekonanie artystki, że trzeba zawalczyć o wspólnotowość, troskę i uważność wspieraną przez solidną edukację.

https://baltichorizons.com/wp-content/uploads/2023/04/PL-Tarasewicz-Iza-Projekt.pdf

Technika: kamienie, żwir piasek i ziemia pozyskana ze zrównoważonego ekologicznie lokalnego źródła, rośliny okrywowe traktowane potocznie jako chwasty

Sugerowane wymiary: wysokość 0,8 – 0,2 m, szerokość 7 m, długość 19,5 m

Model projektu, Iza Tarasewicz, fot. Iza Tarasewicz, dzięki uprzejmości artystki.